Toiminta

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuotanto Vilnan ja Kaišiadoriain siipikarjatiloilla käsittää sellaisen eläinperäisen raaka-aineen hyötykäytön, joka ei sovellu ihmisravinnoksi. Molemmilla siipikarjatiloilla on erityiset sivutuotteiden käsittelylaitokset. Laitoksissa hyödynnetään uudenaikaisinta Haarslev- ja Mavitec-yhtiöiden jätteenkäsittelytekniikkaa. Teurasjätteet erotellaan ja käsitellään höyhen-, veri- ja lihaluujauhoksi. Lihaluujauhosta saadaan lisäksi rasvoja.

Kaišiadoriain siipikarjatilan sivutuotteiden käsittelylaitos aloitti toimintansa vuoden 2008 marraskuussa. Se on uudenaikainen tietokoneistettu laitos, jonka ilmanpuhdistuslaitteisto täyttää eurooppalaiset vaatimukset. Kaikkia laitteita ohjataan tietokoneella ohjauskeskuksesta käsin. Laitos pystyy tuottamaan 200 tonnia lopputuotetta kuukaudessa.

Eläinjätteistä saadaan sivutuotteena myös lannoitetta. Lannoite myydään kysynnän mukaan ja pakataan 60 litran säkkeihin. Tuotetta myydään Liettuaan ja muihin EU-maihin.