Socialinė atsakomybė

„KG Group“ socialinės atsakomybės kryptys

  • Rūpinamės įmonių darbuotojais, suteikdami jiems ne tik tinkamas sąlygas dirbti, bet ir puikias galimybes tobulėti. Organizacija tiki, jog tobulėjama tik tada, kai tobulėja joje dirbantys žmonės. Tikėdama grįžtamuoju ryšiu, įmonė sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant išoriniuose kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mugėse, parodose, tęsti profesines ar vadybines studijas geriausiuose šalies universitetuose.
  • Aktyviai dalyvaujame savanoriškose socialinėse iniciatyvose remdami vaikų ir jaunimo laisvalaikį, sportą, teikiame paramą įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namams, neįgaliųjų bendruomenėms, labdaros organizacijoms ir kt.).
  • Rūpindamiesi jaunąja karta dalindamiesi  savo profesine patirtimi su moksleiviais be studentais, bendradarbiaujame su akademinėms institucijoms: jose studijuoja įmonių darbuotojai, studentai atlieka praktiką mūsų įmonėse, o dalis jų lieka dirbti.
  • Remiame nacionalinius ir regioninius kultūrinius renginius. 
  • Įmonėje diegiamos naujausios technologijos, įrengimai, įvairios programos skirtos darbo, gamybos ir kitų procesų vykdymo palengvinimui. Vienas pagrindinių įmonės prioritetų – užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
  • „KG Group“ įmonės – atviros žiniasklaidai įmonės, periodiškai teikiančios informaciją, atsakančios į žurnalistų pateiktus klausimus, tačiau bendravimas su jais vyksta pagal nustatytas taisykles.
  • Įmonė laikosi visų galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir reglamentų, nuolat siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Siekdama prisidėti prie aplinkos apsaugos, skatina efektyvų sąnaudas bei taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą.
  • Įmonė vykdo savo veiklą pagal aukščiausius etiško elgesio standartus ir galiojančius teisės aktus bei teisinius reglamentus.