Kaip paukštynuose auginami paukščiai

 Ilgas paukštininkystės tradicijas turintys Vilniaus paukštynas ir Kaišiadorių paukštynas savo veiklos istoriją mini nuo praėjusio amžiaus vidurio. Įmonės turi savo tėvinius pulkus, kuriuose išperinami kiaušiniai, vėliau perinami  savose peryklose. Taigi vienadieniais viščiukais aprūpinami visi paukštynų auginimo padaliniai.

Paukštynams pašarus tiekia AB „Kauno grūdai“, didžiausia pašarų tiekėja Pabaltijo šalyse.

Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose inkubacinių kiaušinių gamybai auginami „ROSS-308“  veislės tėviniai pulkai. Įmonėse įrengta 40 modernių paukštidžių, kuriose auginami veisliniai paukščių pulkai.

Tėviniai pulkai auginami pagal visus paukščių auginimui keliamus reikalavimus, jie auginami laisvi ant kraiko.
 

Per metus Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose išperinama daugiau nei 48 miljonai viščiukų broilerių. Visas perinimo procesas trunka 21 dieną. Išsiritę viščiukai yra rūšiuojami, vakcinuojami ir išvežami į paukštides. Išperinti viščiukai broileriai įmonių paukštidėse auginami mėsai.

Paukštynuose auginami viščiukai yra specialios veislės „ROSS-308“ – tai yra mėsiniai viščiukai, todėl auginami mėsai jie užauga per tam tikrą laiką ir jų gyvenimo sąlygos, lesinimas bei augimo tempas skiriasi nuo vištų dedeklių. Paukštynuose augantiems viščiukams broileriams užtikrinamos visos sąlygos natūraliai, sveikai augti. Vadovaujantis Europos sąjungos (ES) gyvūnų gerovės reikalavimais, draudžiančiais mėsai auginamus viščiukus broilerius auginti narvuose, jie  auginami palaidi ant kraiko, kad užtektų vietos judėti.

Paukščių auginimo padaliniuose viščiukams broileriams lesinti naudojamos specialios lesinimo, girdymo ir ventiliavimo sistemos. Viščiukai broileriai paukštynuose ir nutolusiuose padaliniuose esančioje paukštidėse išauga per 40 dienų. Baltymų, naudingų vitaminų, mikro ir makroelementų prisotintas lesalas, kuris gaminamas pagal specialias receptūras,  yra subalansuojamas pagal paukščio amžių ir svorį.  Kadangi paukščių medžiagų apykaita yra 4 kartus greitesnė nei visų kitų šiltakūnių, suteikus tinkamas sąlygas augti, pasiekiami geri rezultatai.
Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose bei nutolusiuose padaliniuose auginamų per metus užauginama daugiau nei 46 mln. vnt. viščiukų broilerių.


Mūsų šalyje vis dar gajus mitas, jog paukštynuose auginami paukščiai lesinami hormoniniais preparatais ar antibiotikais, dėl kurių poveikio jie greitai užauga. Tačiau nuo 2006 m. ES yra draudžiamas antimikrobinių medžiagų bei hormonų naudojimas lesaluose.

Bet koks auginimą skatinančių stimuliatorių naudojimas ES draudžiamas jau nuo 2006 m. Taip pat griežtai kontroliuojama lesalų gamyba - vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1831/2003, tad lesaluose nenaudojami jokie antibiotikai, kaip pašarų priedai. Europos maisto saugos tarnyba draudžia naudoti antibiotikus kaip augimą skatinančias medžiagas. Paukščių augintojai visoje Europoje yra griežtai kontroliuojami, kaip jie laikosi gyvūnų gerovės, aukštos gyvūnų sveikatos apsaugos. Mėsiniai viščiukai broileriai auginami griežtai laikantis  TARYBOS DIREKTYVA  2007/43/EB2007 m. birželio 28 d., nustatančia būtiniausias broilerių apsaugos taisykles.

Didžiuosiuose Lietuvos paukštynuose paukščiai auginami vadovaujantis ES galiojančiais gyvūnų gerovės reikalavimais. Kartais paukštynų specialistai juokauja, kad paukščiais rūpinamasi labiau nei žmonėmis.

„KG Group“ paukštininkystės įmonėse auginami  paukščiai  ir  paukštidės   atitinka   Europos Sąjungos Direktyvoje nurodytus reikalavimus : kiekvienu auginimo ciklu paukščiams yra nuolat prieinami sausi ir purūs pakratai,  atliekami ir fiksuojami  mikroklimato matavimai , registruojami  paukščių apžiūros duomenys. Taip pat paukščius prižiūrintys ir  auginantys darbuotojai turi reikalingus patvirtintus  paukščių auginimo  pažymėjimus,   paukščiai  auginami pagal nustatytas technologines tvarkas ir instrukcijas.

„KG Group“ paukštynų veikla organizuojama vadovaujantis kokybės vadybos ir produktų saugos standartais: ISO 22000 bei „BRC Global Standart for Food Safety“. Tarptautiniai standartai įdiegti visuose veiklos etapuose: nuo perinimo iki galutinio produkto sukūrimo bei pristatymo į prekybos vietas.