Strategija: misija, vizija, vertybės

Misija

  • Vystome Lietuvos žemės ūkį ir atsakingai žvelgiame į kokybę, kad nuo lauko iki stalo Jus pasiektų natūralūs produktai.

Vizija

  • Išlaikyti veiklų integraciją, gamybines lyderio pozicijas ir vartotojų pasitikėjimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Įmonės kultūra formuoja filosofiją, kurią nusako vertybės

  • Lietuviškumas – siekiame, jog lietuviškos kokybės produkcija būtų pripažinta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose.
  • Profesionalumas – gamyboje bei kasdieniame darbe su darbuotojais, partneriais ir klientais siekiame profesionalumo.
  • Atvirumas – esame atviri naujovėms, kritikai ir permainoms.
  • Atsakomybė – siekiame būti sąžiningais prieš save ir prieš kitus.
  • Komandinis darbas – tik susitelkę galime pasiekti savo tikslų.
  • Verslumas – galimybė įžvelgti naujų rinkų potencialą.