Technologijos

Inkubacinių kiaušinių gamyba

Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose inkubacinių kiaušinių gamybai auginami „ROSS-308“ veislės tėviniai pulkai. Įmonėse įrengta 40 modernių paukštidžių, kuriose auginami veisliniai paukščių pulkai.

Tėviniai pulkai auginami pagal visus paukščių auginimui keliamus reikalavimus, paukščiai lesinami tinkamai subalansuotais lesalais, kurie ruošiami pagal griežtai nustatytas receptūras.

Per metus įmonės surenka daugiau nei 60 milijonų inkubacinių kiaušinių. Įmonėse įrengtos „Petersime“ inkubavimo spintos, kuriose inkubuojami kiaušiniai.

Vienadienių viščiukų perinimas

Per metus Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose išperinama daugiau nei 48 miljonai viščiukų broilerių. Visas perinimo procesas trunka 21 dieną. Išsiritę viščiukai yra rūšiuojami, vakcinuojami ir išvežami į paukštides. Ipšperinti viščiukai broileriai įmonių paušktidėse auginami mėsai.

Viščiukų broilerių auginimas

Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose augantiems viščiukams broileriams užtikrinamos visos sąlygos natūraliai, sveikai augti. Vadovaujantis Europos sąjungos (ES) gyvūnų gerovės reikalavimais, draudžiančiais mėsai auginamus viščiukus broilerius auginti narvuose, viščiukai broileriai auginami palaidi ant kraiko, kad užtektų vietos judėti. Paukštynuose auginami „ROSS-308“ viščiukai broileriai.

Paukščių auginimo padaliniuose veisliniams paukščiams ir broileriams lesinti naudojamos specialios lesinimo, girdymo ir ventiliavimo sistemos. Viščiukai broileriai paukštynuose ir nutolusiuose padaliniuose esančioje paukštidėse išauga per 40 dienų. Baltymų, naudingų vitaminų, mikro ir makroelementų prisotintas lesalas, kuris gaminamas pagal specialias receptūras,  yra subalansuojamas pagal paukščio amžių ir svorį.  

Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose bei nutolusiuose padaliniuose per metus užauginama daugiau nei 36 mln. vnt. viščiukų broilerių. Todėl paukštynai mėsai naudoja tik pačiuose paukštynuose ir jų nutolusiuose padaliniuose auginamų paukščių mėsą.


Šviežios mėsos perdirbimas

Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynų skerdyklose per valandą paskerdžiama iki 11 000 viščiukų broilerių, paukščių iškrovimo procesas yra pilnai automatizuotas. Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose paukščių skerdimo ir perdirbimo ceche įdiegtos modernios „Stork“ ir „Meyn“ linijos.
Abejose įmonėse galima išpjaustyti iki 9 000 vnt. vištienos krūtinėlių. Visa išpjaustyta filė kalibruojama pagal svorį. Nuo pagamintos filė atskiriama mažoji filė, kurios apie 50 proc. yra išgyslinėjama ir kalibruojama pagal svorio grupes.

Visi gamybos cechai yra sertifikuoti pagal naujausios BRC standarto versijos reikalavimus ir atitinka A kategoriją, taip pat yra sertifikuoti šviežios atvėsintos vištienos tiekėjai į tarptautinį restoranų tinklą „KFC“. Abejose įmonėse vykdoma „Halal" produktų gamyba, atitinkanti šiems produktams keliamus reikalavimus.

Įmonėse įrengtos našios ir modernios srovinės pakavimo linijos, vertikalūs pakuotuvai, formuojantys indelius pakuotuvai, indelių pakavimo ir apvyniojimo linijos. Vidutiniškai sufasuojama daugiau nei  3-4 mln. įvairių pakuočių produkcijos per mėnesį.

Produkcija sandėliuojama šiuolaikiškose saugyklose, o iš jų vyksta produkcijos pristatymų paskirstymas pagal klientus. Per mėnesį yra parduodama daugiau nei 6000 tonų šviežios ir šaldytos produkcijos.

Nuo 2012 m. „KG Group“ paukštininkystės versle diegiamos modernios technologijos – paukštynų gamybiniuose cechuose sumontuoti nauji modernūs įrengimai. Šios inovacijos leido praplėsti iš vištienos gaminamų produktų asortimentą ir pereiti nuo pigaus segmento produktų gamybos prie pridėtinės vertės produktų gamybos, asortimentą sudaro vienodai supjaustyti, suskirstyti pagal svorį produktai. Taip pat plečiama šviežios atvėsintos produkcijos gamyba – nešaldyta produkcija pasiekia ir eksporto rinkas.

Vilniaus paukštyne investuota į naują vištienos dalių kalibravimo įrangą, kuri gali pagal svorius suskirstyti šias dalis: ketvirčius, kulšis, blauzdeles ir filė produktus. Taip pat sumontuotiūs vištienos produktų apdorojimo įrengimai: „I-Cut“ - vertikalaus veikimo mėsos pjaustyklė; „Platino“-  mėsos išploninimo įrengimas; šviežios mėsos skerdenos dalių rūšiavimo linijos. Taip apt sumontuota „TSM“ („Template Slicing Mashine“) pjaustymo įranga, kuri horizontaliai pjaudama pagamina ne tik vienodo svorio, bet ir vienodos formos pjaustytą filė.

Kaišiadorių paukštyne sumontuota moderni įranga, kuri automatiškai iškaulina šlaunų mėsą, išgyslina vidinę filė, supjausto sparnus į vištienos sparnų vidurines dalis bei petelius, iš kurių taip pat pagamina pridėtinės vertės produktus – sparnelių petelių „Tulpes".

Vištienos pusgaminių ir gaminių gamyba

Vilniaus paukštyne sumontuota pilnai automatizuota šviežių dešrelių ir faršų gamybos linija: nuo žaliavos maišymo iki dėjimo į indelius(Vokiečių įmonių „Inotec“ bei „Handtmann“ įrengimai).

Dešrų ir dešrelių, karštai rūkytų dalių bei vyniotinių gamyboje naudojami Vokiečių įmonių „Handtmann“, „Tipper Tie“, „Kerres“, „Eller“, „Webomatic“ ,,Mauting“ bei „Bizerba“ įrengimai.

Kaišiadorių paukštyne sumontuota „Titan“ kepsnių gamybos linija.