Norintiems atlikti praktiką

Įmonių grupė „KG Group“ jau keletą metų glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Taip siekiame pritraukti jaunimą, kurie pradėję savo karjerą per praktiką dažnai pasilieka pas mus dirbti.

Vienu metu galime priimti iki 15 studentų kiekvienoje įmonėje.

Praktiką galima atlikti:

  • gamybos tarnyboje (maisto pramonės specialistams, gamybos ir mechanikos inžinieriams, technologams);
  • veterinarijos tarnyboje (veterinarijos gydytojams);
  • logistikos tarnyboje (transporto ir logistikos specialistams);
  • technikos ir ūkio tarnybose (elektronikos inžinerijos, aplinkosaugos inžinerijos, elektros energetikos  technologijų, statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos krypčių studentams);
  • informacinių technologijų tarnybose (informatikų ir programų sistemų krypčių studentams);
  • administracijos tarnybose (ekonomikos, vadybos, verslo krypčių studentams).

Jei turite stiprią motyvaciją būti tarp verslo lyderių, norite įgyti žinių ir patirties, o galbūt ateityje tapti vienu iš mūsų, siųskite savo motyvacinį laišką ir CV adresu: cv@kggroup.eu su nuoroda „Praktika“. Personalo tarnyba susisieks su kandidatais ir informuos apie tolimesnius žingsnius.