Norintiems atlikti praktiką

Įmonių grupė „KG Group“ jau keletą metų glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Taip siekiame pritraukti jaunimą, kurie pradėję savo karjerą per praktiką dažnai pasilieka pas mus dirbti.

Bendradarbiaujame su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Kauno technologijos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Vilniaus kolegija ir kt. mokslo įstaigomis. Bendradarbiavimas su geriausiu šalyje verslo universitetu ISM – abipusiai naudingi mainai: „KG Group“ skiria stipendijas gabiems universiteto studentams, dalyvauja projektinėse veiklose, pritraukia studentus atlikti praktiką įmonėse, taip pat „KG Group“ darbuotojai studijuoja ISM vadovų magistrantūros programoje. „KG Group“ iš ISM rektoriaus yra gavusi padėką už glaudų bendradarbiavimą bei indėlį į studentų ugdymą.

Praktikos vadovai ir kiti įmonių atstovai, dirbdami su praktiką atliekančiais studentais, keičiasi teorine ir praktine informacija, nagrinėja abiems pusėms aktualias temas, ieško galimybių  tobulinti gamybinę bazę, diegti naujoves. Praktikos vadovai stebi studentus, vertina jų potencialą bei galimybes įsilieti į organizacijos kolektyvą.

Vienu metu galime priimti iki 15 studentų kiekvienoje įmonėje.

Praktiką galima atlikti:

  • gamybos tarnyboje (maisto pramonės specialistams, gamybos ir mechanikos inžinieriams, technologams);
  • veterinarijos tarnyboje (veterinarijos gydytojams);
  • logistikos tarnyboje (transporto ir logistikos specialistams);
  • technikos ir ūkio tarnybose (elektronikos inžinerijos, aplinkosaugos inžinerijos, elektros energetikos  technologijų, statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos krypčių studentams);
  • informacinių technologijų tarnybose (informatikų ir programų sistemų krypčių studentams);
  • administracijos tarnybose (ekonomikos, vadybos, verslo krypčių studentams).

Jei turite stiprią motyvaciją būti tarp verslo lyderių, norite įgyti žinių ir patirties, o galbūt ateityje tapti vienu iš mūsų, siųskite savo motyvacinį laišką ir CV adresu: cv@kggroup.eu su nuoroda „Praktika“. Personalo tarnyba susisieks su kandidatais ir informuos apie tolimesnius žingsnius.