Mūsų verslai

AB „Kauno grūdai“ kartu su AB Vilniaus paukštynas ir AB Kaišiadorių paukštynas sudaro vieną moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje - įmonių grupę  „KG Group“.

Vilniaus paukštynas_Šviežios mėsos perdirbimo cechas-6.jpg
Šviežios mėsos verslas

Vienas  didžiausių  paukštienos  tiekėjas  mėsos  perdirbėjams  ir prekybos tinklams ne tik Lietuvoje, bet ir pabaltijo šalyse.

DosPollos-1900x1120_v02-01.jpg
Mėsos gaminių ir pusgaminių verslas

Paukštienos pusgaminių gamyba ir pardavimai.

54.jpg
Šalutinių gyvūninių produktų verslas

Šalutinių gyvūninių produktų verslas Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynuose apima žaliavos, nenaudojamos žmonių maistui, perdirbimą.